Arkitekter

Lösning, Mjukvara, Infrastruktur

Arkitekter med lång erfarenhet av systemutveckling och kritiska affärssystem. Fokus ligger framförallt på lösnings- och mjukvaruarkitektur, men vi har även god förståelse i behoven kring infrastruktur och vad som krävs för en lyckad helhet.