Testledning

Agile, ISTQB Certifierad, Manuella/Tekniska

Test är även det en självklar och viktig del för oss. Därför ser vi till att alla våra testkonsulter är ISTQB certifierade och har god förståelse för värdet av både manuella som tekniska tester.

Teststrategi

Continuous Integration, Utforskande, Agilt

En bra teststrategi är ett måste för att lyckas i dagens utvecklingsprojekt och samtidigt hålla en hög kvalitet. Våra konsulter förstår både gammal och ny teknik och kan hjälpa till att hitta metoder för att säkra kvaliteten för alla typer av utvecklingslager.