Systemutveckling

Java, JavaScript, Agile

Systemutveckling med fokus på Java- och JavaScript-baserade ramverk som underlättar utveckling i Agila team.

Databasutveckling

Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, MongoDB

En av våra absolut starkaste sidor är databasnära utveckling och språk så som Oracles PL/SQL. Vår förståelse för olika typer av databaser är väldigt hög och vi har insikt i både den traditionella relationsdatabasen och de senare generationerna av NoSQL databaser.

Systemintegration

Web Services, REST, SOA

Integration är idag en viktig del i dagens systemutveckling och en självklar kunskap för alla våra konsulter. Vi har lång erfarenhet av systemintegration med alla typer av tekniker t.ex. textfiler, länkade databaser, SOA/XML och REST/JSON.