Ansvar     Kvalitet     Hjärta  

Vi är Team Sellboss – en konsultfamilj i Stockholm

Jobba med oss

Om oss

Team Sellboss

Vi tillhandahåller IT-konsulttjänster med kvalitet. Detta gör vi genom att lägga fokus på det absolut viktigaste – kommunikation.

Familjen Sellboss föddes 2010 med grundidén att se medarbetaren som den första kunden och att, utöver den enskilde individens kompetensområde, fokusera på kommunikation.

Vi är nämligen övertygade om att uppskattade och viktiga medarbetar är gladare och trivs bättre i sitt uppdrag. Bra kommunikation är sedan det absolut viktigaste verktyget för ett lyckat resultat.

Läs mer →

Ansvar

Som konsult i Team Sellboss känner man alltid ansvar för det man gör. Genom god kommunikation försöker vi aktivt minimera missförstånd, inspirera andra och driva framgång.

Kvalitet

Som konsult i Team Sellboss tror man på kvalitet före kvantitet. Genom god kommunikation och ansvarskänsla vill vi uppmuntra hållbarhet och återanvändning.  

Hjärta

Som konsult i Team Sellboss följer hjärtat med i allt man gör. Utan det förlorar vi känslan för både ansvar och kvalitet.

Vill du också vara en del av Team Sellboss familjen?

Team Sellboss

Nyheter